Zorg voor verstandelijke gehandicapten gestegen

Zorgpremie 2015 berekening

De zorg voor verstandelijk gehandicapten is gestegen de afgelopen 13 jaar is deze zorg zelfs vervijfvoudigd. De stijging komt doordat de diagnose nu duidelijker kan worden vastgesteld.

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft een rapport gepresenteerd: Zorg beter begrepen. De eindconclusie’s komen meer naar boven na aanleiding van de vraag naar eenvoudiger werk, hulp bij het internetbankieren en het gebruik van de ov-kaart. Daaruit blijkt dat degene met een handicap daar meer moeite mee heeft, ook bij scholing en de hogere eisen.

In 1998 werden er 22.000 aanvragen gedaan voor de AWBZ tien jaar later zijn deze aanvragen gestegen tot 108.000, veelal wisten ouders of mensen in de directe omgeving niet dat zij een beroep konden doen op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, en namen zij de zorg voor hun partner,of kind voor eigen rekening.

Vanaf 2015 vervalt de AWBZ omdat de huidige kosten niet meer toereikend zijn. Hiervoor komen andere wetten in de plaats.

Zorg voor verstandelijke gehandicapten gestegen
8 (80%) 3 votes