Steeds meer betalingsachterstand in zorgpremie

zorgpremie kosten

De groep mensen die hun zorgpremie niet kunnen betalen is vorig jaar gestegen tot ruim 325.000. In 2013 waren dat er 11.000 minder en de stijging ligt op 3.5%. De betalingsachterstand die de verzekerden hebben loopt op tot 6 maanden.

Van de 13.4 miljoen verzekerden is dat een groot aantal en dit aantal kan meer zijn omdat er ook verzekerden zijn zonder vast verblijfsadres. Vooral jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud hebben moeite met het betalen van de maandelijkse zorgpremie, de stijging was hier het grootst.

Autochtonen de meeste moeite met betalen

De allochtone groep valt hier dan ook onder en het percentage bleek 3 keer zo hoog ten opzichte van de autochtone groep. Minister Schippers vind het ontoelaatbaar dat de verzekerden zich aan hun plicht om de zorgpremie te moeten betalen onttrekken. De Minister is daarover in gesprek met de zorgverzekeraars, gemeenten, schuldsanering en de sociale diensten.

Schippers: Als de één niet betaalt, betekent dat de ander dubbel moet betalen, iedereen moet gewoon zijn zorgpremie betalen. We maken er allemaal gebruik van als dat nodig is

Zorginstituut int zorgpremie bij wanbetalers

De zorgverzekeraar maant de verzekerde eerst zelf om zijn zorgpremie te betalen en na ongeveer 4 maanden worden ze aangemeld bij het Zorginstituut die dan vervolgens de maandelijkse zorgpremie gaat inhouden op het loon. Dat bedrag is €140 per maand en wanneer de achterstand is ingelopen kunnen mensen weer uit de regeling. Het zorginstituut zorgt daarbij er wel voor dat de verzekerde verzekerd blijft bij zijn verzekeraar.

Bron:Nu.nl