PGB mag niet zomaar verlaagd worden door de Zorgverzekeraar

skgz

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen heeft een oordeel geveld in twee rechtszaken die recentelijk hebben plaatsgevonden. Hieruit kwam voort dat een zorgverzekeraar niet zomaar het PGB mag verlagen op basis van een oude indicatie.

Zorgverzekeraars nu belast met taken AWBZ

Een dergelijke indicatie wordt verstrekt door het CIZ die belast is met de indicatie’s voor het Persoonsgebonden Budget. Door de overgang van het trekkingsrecht van de zorgkantoren naar de zorgverzekeraars en de gemeenten is het voorgekomen dat budgethouders pardoes werden gekort op hun PGB.

Het gaat hierbij om de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ deze taken liggen nu bij de zorgverzekeraars. In de nieuwe regels die de zorgverzekeraars hebben aangepast zijn de vergoedingen voor een aantal zorg taken verlaagd. Voor budgethouders een strop omdat zij zo niet op een adequate manier zorg kunnen inkopen.

SKGZ oordeelt in belang van de budgethouder

De SKGZ is daarom belast met de taak om deze ontstane geschillen tussen de zorgverzekeraar en de budgethouders op te lossen. De uitspraak luidde dan ook dat de zorgverzekeraar zich aan de indicatie dient te houden totdat deze verlopen is. Dit houd in dat de uren en de hoogte van de vergoeding staande moet blijven tot aan het einde van dit jaar.

PGB houders kunnen makkelijker switchen van zorgverzekeraar

Het is wel dankzij de regelgeving nu makkelijker geworden voor houders van een PGB om over te stappen in 2016 naar een andere zorgverzekeraar. In het oude reglement was het zo dat wanneer een verzekerde wilde overstappen dat hij/zij de rechten op het PGB zou verliezen.

Bron:Zorgwijzer.nl