Algemene voorwaarden

Zorgpremie.com
Schouwstraat 22
8605AR, Sneek
Telefoonnummer: 0631077463 (werkdagen 9:30 uur – 18:00 uur)
Emailadres: info@Zorgpremie.com
BTW nr: 11021102B01
KvK: 52005747
Door op Zorgpremie.com zorgverzekeringen te berekenen en/of over te stappen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Op deze voorwaarden en de overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing. U kunt een kopie van onze algemene voorwaarden kosteloos toegezonden krijgen.
1 Algemeen
Zorgpremie.com biedt u een overzicht van premies van zorgverzekeringen aan. U kunt via Zorgpremie.com eenvoudig overstappen naar een andere zorgverzekering. Alle informatie op Zorgpremie.com wordt zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Het kan toch voorkomen dat er fouten op de website staan. Dit is nooit onze bedoeling. Zorgpremie.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan.
Zorgpremie.com maakt gebruik van de vergelijkings module van DSC Finance onder AFM-nummer: 12042898. Een vergelijkingssite op het gebied van financiële diensten behoort dit onder een AFM-nummer te doen. Omdat wij gebruik mogen maken van de vergelijkingsmodule van DSC Finance en niet zelf een AFM-nummer in bezit hebben mogen wij dan ook geen vragen beantwoorden over financiële producten. Hiervoor verwijzen wij u naar de zorgverzekeraar naar wie u bent overgestapt. Andere vragen met betrekking tot het overstapproces kunnen wij wel weer beantwoorden voor u. Consumenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelen en beslissingen en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die is ontstaan als gevolg van die beslissingen. De gebruiker stemt toe Zorgpremie.com niet aansprakelijk te stellen voor eventuele (negatieve) gevolgen door het gebruik van deze website.
2 Bestellingen
Door te bestellen op Zorgpremie.com gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Zorgpremie.com heeft het recht de levering- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.3 Prijzen
Alle prijzen die op Zorgpremie.com staan, zijn de premies zoals de aanbieder die hanteert en zijn inclusief BTW. Zorgpremie.com stelt geen eigen premies vast.Voor de gevolgen van drukfouten, waaronder foutieve prijsweergaven, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Wij zullen in geval van gemaakte fouten u zo snel mogelijk informeren en u van de juiste informatie voorzien. U geeft toestemming aan Zorgpremie.com om bestellingen te wijzigen of te verwijderen bij fouten.

De levertijden voor de bestelde contracten verschillen per aanbieder. Zorgpremie.com verwerkt uw bestelling altijd binnen 24 uur. Hierdoor is uw bestelling direct verwerkt bij de aanbieder. De aanbieder is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke levering en facturering van het contract.

4 Garantie
Contractuele garanties doen niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen van de consument. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

5 Levering & service
Zorgpremie.com biedt geen service aangaande uw contract, hiervoor dient u zich te wenden tot de desbetreffende verzekeraar. Volgens de wet kopen op afstand geldt dat, de maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is, wordt de consument hier tijdig van op de hoogte gesteld en heeft hij/zij de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.

6 Recht van Retour
Het is mogelijk voor de consument om binnen 7 werkdagen na ontvangst een product zonder opgave van rede te retourneren. Hier worden wel voorwaarden aan verbonden. Zo mag verwacht worden dat de consument de verzendkosten voor het retour sturen op zich neemt.

7 E-mail adressen
We verstrekken nooit e-mail adressen aan derden en wij zullen u nooit spam sturen! Zorgpremie.com bewaart en gebruikt uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Bijvoorbeeld via het contactformulier. We gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen.

8 Vragen- en klachtenafhandeling
Indien u klachten heeft kunt u zich richten tot ons emailadres: info@Zorgpremie.com.
Uw klacht zal binnen 7 dagen afgehandeld worden.

[hr]